Επιλογές       Αρχική Σελίδα   X °F

• Pyrgetos Weather Station- • Ιδιοκτησία: Αγροτικός Συνεταιρισμός Πυργετού •
fog warning   Thessalia (GR001)Valid: 23-02-2024 02:00  -  09:00
./wrnImagesLarge/aw42.jpg Yellow warning for Thessalia

Local fog

This warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.org/). Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.org


best free website hit counter
weatherdisplay
Clientraw C10.37S60  -  AGIoT 0085  -    flag
Μη βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες.


www.agenso.gr

Συντελεστές, επικοινωνία . . .